Sepuluh Wasiat Allah

0 student

Diantara ayat Allah ada beberapa ayat yang dikhususkan dengan disebutkannya ayat-ayat itu sebagai wasiat Allah. Pengkhususan ini tentunya memberi isyarat akan urgennya kandungan ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat yang dimaksud adalah tiga ayat dari surah al An’am,  ayat 151-153, yang dikenal dengan istilah “al Washaaya al ‘Asyr” (sepuluh wasiat Allah).

Sepuluh wasiat tersebut adalah wasiat Allah yang abadi, yang telah diberikan kepada nabi dan Rasul sebelum Muhammad –shallallahu ‘alaihi wasallam-, dan tidak pernah dinaskh (dihapuskan) dalam syari’at manapun hingga syari’at Rasulullah Muhammad –shallallahu ‘alaihi wasallam-.

Instructor

Rp 1