Tadabbur Al Quran

0 student

Al Quran adalah petunjuk hidup, sudah sewajarnya bahkan wajib bagi seorang muslim untuk berusaha mengetahui kandungan, pelajaran dan hikmah-hikmah yang terselip dari setiap ayat yang dibacanya dan diyakininya sebagai pedoman hidupnya itu.

Sungguh malang mereka yang hidup, namun tidak tergerak hati untuk memahami petunjuk hidup yang telah Allah karuniakan kepada mereka …

Instructor

Rp 1