Home » Membaca Al Quran Ketika Haid

Membaca Al Quran Ketika Haid

Pertanyaan :

Kalau lagi haidh boleh apa tidak belajar ngaji?.

Jawaban :

Boleh bagi wanita haid mengaji dan belajar mengaji selama ia tidak menyentuh mushaf, berdasarkan keumuman hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang menyatakan kepada Aisyah radhiyallahu ‘anha ketika tengah haid di saat pelakasanaan haji, “Kerjakanlah seluruh yang dilakukan oleh seorang yang tengah haji kecuali thawaf.”. Sebagian ulama berkata; dari keumuman hadits ini dipahami bolehnya membaca Al Quran bagi wanita haid.

Adapun menyentuhnya, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang mereka yang berhadats kecil dan besar untuk menyentuhnya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda;

لَا يَمَسَّ ‌الْقُرْآنَ ‌إِلَّا ‌طَاهِرٌ

“Janganlah seorang menyentuh Al Quran melainkan ia dalam keadaan suci.”. (HR. Malik)

Print Friendly, PDF & Email
Scroll to Top
%d bloggers like this: